Naše služby

STANDARDNÍ POSTUP KOUPĚ NOVÉHO BYTU U NÁS

Velmi dobře si uvědomujeme, že nákup bytu pro vás není rutinní záležitost, jakou je např. výběr pečiva v obchodě. Proto klademe důraz na osobní setkání a co nejhlubší informovanost našich klientů před jakýmkoliv smluvním závazkem. S námi se toho bát nemusíte, celým průběhem smluvního vztahu a výběrem prvků pro vaše vysněné bydlení vás provedeme.

1. krok

 • V případě, že si na našem webu, či při osobním jednání vyberete vhodný byt, tak si ho můžete rezervovat na základě Dohody o rezervaci.
 • V této dohodě jsou uvedeny i data předpokládané doby výstavby a termín jejího dokončení.
 • Po podpisu Dohody o rezervaci a zaplacení rezervačního poplatku vám bude vybraná bytová jednotka (včetně příslušenství – sklep, event. garážové stání, atd.) rezervována do doby podpisu SOSBK (Smlouva o smlouvě budoucí kupní).

2. krok

 • SOSBK již podrobně specifikuje jak předmět koupě, platební podmínky a nutnou součinnost po dobu výstavby.

3. krok

 • Přílohou SOSBK je i platební kalendář, který stanovuje výši a termíny jednotlivých splátek. Pokud budete potřebovat zajistit financování pomocí hypotéčního úvěru, jsme schopni vám s tímto pomoci prostřednictvím hypotéčních specialistů, kteří s námi spolupracují. Tito spolupracující specialisté mají pro vás dohodnuty výhodnější podmínky. V případě potřeby jsme schopni upravit splátkový kalendář dle požadavku financující banky.

4. krok

 • V průběhu výstavby budete mít možnost výběru jednotlivého vybavení bytu: podlahy, dlažby, dveře a další vybavení vašeho budoucího bytu. 
 • Standardní vybavení je v ceně bytu (blíže specifikováno v Kvalitativním standardu – součást SOSBK) a je možné ho změnit jen v určité fázi rozestavěnosti projektu v souladu s podmínkami SOSBK.

5. krok

 • Po kolaudaci hotové stavby vás budeme informovat o termínu předání vaší nemovitosti, kterou si převezmete na základě předávacího protokolu.
 • Vklad nemovitosti do katastru nemovitostí na základě Kupní smlouvy zajišťuje naše společnost a to po zaplacení celé kupní ceny. Vy tento proces můžete sledovat na internetu.
   

FINANČNÍ SLUŽBY

Developerská společnost Sochorova stavební s.r.o. ve spolupráci se svými smluvními hypotečními poradci nabízí prostřednictvím hypotečního centra bezplatné služby financování pro všechny stávající i budoucí klienty u jednotlivých bankovních ústavů. Tato spolupráce úspěšně funguje a zajistila řadě klientů finanční prostředky na jejich vysněné bydlení či investici. Všichni klienti naší společnosti mají v bankách a stavebních spořitelnách již předjednány zvýhodněné podmínky financování. Našim přáním je, aby byl nákup nového bydlení pro klienty snadnější a rychlejší.
 

Sjednejte si výhodné financování

Nezbytným krokem pro sjednání výhodného financování je osobní schůzka s naším finančním poradcem. Většina schůzek s klienty se uskutečňuje v kancelářích našich smluvních hypotečních poradců v centru Olomouce.
 

Co si vzít na schůzku s sebou

Zpravidla je nutná rezervační smlouva na nemovitost u naší společnosti, návrh budoucí kupní smlouvy, občanský průkaz a orientační výše měsíčního příjmu. Na dalších potřebných dokladech se s Vámi domluví hypoteční poradce před sjednanou schůzkou.

Další krok po osobní schůzce s finančním poradcem

Po celkové finanční analýze, následuje po vzájemném odsouhlasení výběr úvěrující banky nebo stavební spořitelny, kompletní soupis a doložení podkladů bance/stavební spořitelně. Nezbytnou součástí je zajištění znaleckého ocenění nemovitosti, kterou má na starosti poradce.

Úhrada kupní ceny

Úhrada kupní ceny probíhá formou postupných splátek – zálohových faktur navázaných na průběh výstavby projektu a platebního kalendáře. Z počátku standardně platí kupující vlastní zdroje a po zapsání rozestavěných bytových jednotek do katastru nemovitostí tzv. prohlášení vlastníka hradí faktury dle platebního kalendáře banka/stavební spořitelna z úvěru, až do samotné kolaudace nemovitosti, a to vše za součinnosti hypotečního poradce. Veškeré požadavky záleží na individuální domluvě, na Vašich potřebách a možnostech.

Financování bez splátek a poplatků bance

Po schválení hypotečního úvěru a podpisu úvěrové smlouvy nehradíte žádné splátky a poplatky bance. S námi máte jistotu, že část kupní ceny, kterou uhradíte z hypotečního úvěru, máte již k dispozici k čerpání na úvěrovém účtu. Po prvním čerpání hradíte pouze úroky z vyčerpané částky, po úplném vyčerpání hypotečního úvěru teprve začnete splácet dohodnutou anuitní splátku z úvěrové smlouvy.

Financování nadstandardů vybavení

Požadavek financování nadstandardů vybavení se nastavuje a žádá u banky při samotném počátku procesu schválení hypotečního úvěru. Vyhnete se tak obtížnému a zpravidla dražšímu dodatečnému schvalování požadované částky, např. úvěru ze stavebních spořitelen nebo jiných nezajištěných úvěrů.

Služby hypotečního centra, které se vyplatí

Hypoteční poradce Vás povede od samého začátku financování a nastaví Vám nejvhodnější a nejefektivnější financování včetně všech Vašich požadavků (odložení splátek na počátku splácení, mimořádné splátky úvěru bez sankce, pojištění, apod.) Poradce hlídá důležité zápisy, úkony spojené se změnami na katastru a kompletně přichystá čerpání úvěru. Služby poradce Vám ušetří čas, peníze za poplatky a povinnosti spojené s financováním. Chceme, aby Vaší jedinou povinností byla radost z nového bydlení.

Kompletní služby pro naše klienty

Díky dlouholeté spolupráci konsorcia našich společností s jednotlivými bankovními ústavy a profesionální péči našich zkušených hypotečních poradců, vám zajistíme kompletní služby za bezkonkurenčních podmínek. Můžete se na nás spolehnout při samotném procesu schvalování úvěru, čerpání úvěru dle platebního kalendáře, až po splnění všech následných podmínek z úvěrové smlouvy.

BEZ POPLATKU:

 • za zpracování hypotečního úvěru
 • za zpracování znaleckého posudku
 • za protokol o stavu výstavby
 • za čerpání na návrh na vklad zástavního práva
 • vklad zástavní smlouvy do katastru nemovitostí (úhrada správního poplatku 2.000,- Kč)
 • aktualizace listu vlastnictví v průběhu stavby
 • vyjednání případných úrokových výjimek

SERVIS HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU:

 • zkušený finanční poradce v oblasti developerských projektů
 • kompletní zpracování hypotečního úvěru
 • zajištění znaleckého posudku pro banku
 • zajištění protokolu o výstavbě pro banku
 • účast při podpisu dokumentů v bance
 • účast a zajištění plnění podmínek čerpání z úvěrové smlouvy
 • účast a zajištění plnění podmínek po kolaudaci
 • předání listu vlastnictví k bytové jednotce po zápisu zástavního práva k nemovitosti
 • předání listu vlastnictví k bytové jednotce po zápisu vlastnického práva k nemovitosti

Nejčastější OTÁZKY A ODPOVĚDI

Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších otázek a jejich odpovědí.

Je možné nezávazně a bezplatně rezervovat vybranou nemovitost?

Ano. Každý zájemce o konkrétní nemovitost si ji může ústně zamluvit na dobu 3 pracovních dnů, a to bez nutnosti hradit jakoukoliv zálohu nebo smluvní jistinu. Rezervaci je možné provést pouze po dohodě a absolvování informační schůzky s naším obchodníkem. Po uplynutí termínu je pak mezi oběma stranami uzavřena písemná smlouva.

zpět

Jakým způsobem a kde si mohu sjednat schůzku s obchodníkem?

Každý pracovní den od 8 do 19 hodin je možné si telefonicky dohodnout nezávaznou individuální prohlídku vzorového bytu či schůzku v prodejní kanceláři. Kontakt na prodejní oddělení: 724 972 272.

zpět

Jaké jsou typy smluv, jak vypadají a kdy se uzavírají?

Typy smluv jsou tři, a to Dohoda o rezervaci, Budoucí kupní smlouva a finální Kupní smlouva. První dvě jsou podepisovány cca do jednoho měsíce od prvního setkání s námi, poslední jmenovaná smlouva je podepisována až na úplném konci, po předání nemovitosti.

zpět

Zajišťujete jako developer i hypoteční úvěry? a ve spolupráci se kterou společností? jaké možnosti financování vaše společnost nabízí?

Naše společnost zajišťuje komplexní služby z oblasti finančního poradenství prostřednictvím svých smluvních hypotečních partnerů. Klienti, kteří si u nás koupí nemovitost získávají při financování řadu výhod. Například neplatí poplatek za zpracování hypotéčního úvěru, neplatí poplatek za zpracování znaleckého posudku a u vybraných partnerů mohou dostat slevu, díky které získá klient nejnižší úrokovou sazbu.

zpět

Jakým způsobem financujete výstavbu svých nemovitostí?

Společnost Sochorova stavební s.r.o. financuje výstavbu svého projektu Bydlení Šantova prostřednictvím vlastních zdrojů.

zpět

Jaká je záruka na nové byty? a na co si dát při záruce pozor?

Obvyklá délka záruky na nové byty na trhu je 24 měsíců, kterou standardně poskytujeme také. V souvislosti se zárukou je třeba dát pozor na okamžik rozhodný pro začátek běhu záruční doby. Na trhu je obvyklé, že záruční doba počíná běžet od podání žádosti o kolaudaci, popřípadě od samotné kolaudace. V době nastěhování prvních kupujících tak fakticky ze záruční doby již uběhnou přibližně 3-6 měsíců a reálně je tím pádem záruka o tuto dobu zkrácena. Naše společnost poskytuje záruku, která ohledně bytů začíná běžet zásadně až převzetím jednotky, takže zmíněná dvouletá lhůta není na rozdíl od běžné praxe jiných developerů nijak krácena.

zpět

Může si koupit byt nebo vzít úvěr pouze jeden z manželů?

Ano, za určitých podmínek může. Majetkové vztahy manželů řeší především ust. § 708 a násl. občanského zákoníku (tedy z.č. 89/2012 Sb.). Podle této úpravy například platí, že společné jmění manželů je možné notářským zápisem zúžit (blíže viz. ust. § 716 a násl. občanského zákoníku). V případě takového zúžení pak lze v notářském zápisu domluvit mimo jiné i koupi nemovitosti jen jedním z manželům (obdobně mohou mít vztahy upravené i snoubenci ještě před uzavřením manželství). I bez zúžení společného jmění manželů však může v některých případech kupovat nemovitosti do svého vlastnictví i jeden z manželů. Jedná se především o případy koupě realizované za prostředky získané jedním z manželů ještě před uzavření manželství, popřípadě získané jedním z manželů během manželství darem, dědictvím nebo restitucí.

zpět

Jak se řeší nemovitost a hypotéční úvěr při rozvodu?

Vypořádání majetku v rámci rozvodu vždy do značné míry závisí na přístupu rozvádějících se manželů. K vypořádání může dojít dohodou stran, věc ale také často končí soudním sporem (blíže viz. ust. § 736 a násl. občanského zákoníku). Obecně platí, že společná nemovitost se může po rozvodu stát výlučným majetkem jednoho z manželů s tím, že druhý manžel případně dostane finanční kompenzaci. Další možností však je podílové spoluvlastnictví předmětné nemovitosti nebo její prodej třetí osobě s následným rozdělením peněz z jejího prodeje. Podle zákona přitom platí, že nedohodnou-li se manželé do 3 let od rozvodu na vlastnictví nemovitosti a pokud ani v této lhůtě nepodají žalobu na vypořádání společného jmění, stávají se ze zákona podílovými spoluvlastníky nemovitosti a podíl každého z nich činí ½ (blíže viz. ust. § 741 a násl. občanského zákoníku). Pokud si manželé vzali na pořízení nemovitosti hypoteční úvěr, je i závazek z něj plynoucí společným závazkem obou manželů, který je třeba po rozvodu vypořádat. Pokud nebude závazky ke splácení úvěru schopen převzít jen jeden z manželů, bude zpravidla jediným možným řešením společný prodej nemovitosti s tím, že z výtěžku prodeje bude vyplacen celý úvěr a o zbylou část získaných peněz se rozvedení manželé podělí.

zpět

Můžeme pořídit byt pro nezletilé dítě?

Ano, je však třeba respektovat platnou právní úpravu. Způsobilost k právním úkonům se podle našeho právního řádu nabývá v plném rozsahu dovršením 18 roku věku. Podle ust. § 31 občanského zákoníku pak platí, že před dovršením 18 roku věku mohou lidé činit pouze úkony, které jsou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Při ostatních úkonech musí být zastoupení zejména zákonnými zástupci. Koupě nemovitostí přitom obecně nepatří k úkonům, které by byly schopné samostatně zvládat děti. Proto je při nákupu nemovitostí pro nezletilce třeba počítat s tím, že děti sami příslušné smlouvy uzavírat nemohou. Podle ust. § 32 občanského zákoníku dále platí, že nezletilé osoby zastupují přímo ze zákona jejich zákonní zástupci. Podle ust. § 437 odst. 1 stejného zákona však platí, že zástupcem nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného.

zpět

Jaké daně a poplatky jsou spojeny s převodem bytu a jak to funguje v rámci rodiny?

Při převodu nemovitosti se hradí katastrálnímu úřadu správní poplatek za řízení o povolení vkladu ve výši 1.000,- Kč (od 1.1. 2020 poplatek činí 2.000,- Kč). Tento poplatek je paušální a vztahuje se na všechny nemovitosti převáděné v rámci jedné smlouvy (není tedy podstatné, zda smlouvou převádíte 10 nemovitostí nebo jen jednu). Pokud jde o daně, připadá v úvahu zejména daň z nabytí nemovitých věcí. Ta činí 4 % z kupní hodnoty prodávané nemovitosti (základ pro výpočet daně je kupní cena bez DPH). Při prvním prodeji novostaveb se však za byty a rodinné domy daň neplatí, na prodej se vztahuje ze zákona osvobození. Dále pak připadá v úvahu daň z příjmu. Daň z příjmu obecně hradí prodávající, u něhož nejsou splněny podmínky pro osvobození, a který prodejem nemovitosti vytvořil zisk (aniž by se muselo jednat současně o podnikatele). Osvobození od daně se pak vztahuje především na prodeje bytů nebo rodinných domů, v nichž měl prodávající minimálně dva roky před prodejem bydliště. Osvobození od daně z příjmu může uplatnit i prodávající, který prodávanou nemovitost využíval jako své bydliště po dobu kratší než dva roky před prodejem, pokud prokáže, že příjem z prodeje použil na své další bydlení. Dále také platí, že pokud prodávající vlastnil nemovitost déle než pět let, je jeho příjem dosažený prodejem od daně z příjmu rovněž osvobozen. Sazba daně z příjmu je pak odvislá od toho, zda je prodávající fyzická či právnická osoba. Pokud jde o zdanění tzv. bezúplatných příjmů (plynoucích například z nabytí nemovité věci darováním), spadá jejich zdanění od roku 2014 do režimu daně z příjmů (dřívější darovací daň byla zrušena). Platí přitom, že nabytí darováním je od daně osvobozeno, pokud bezúplatný příjem (např. darováním) plyne od příbuzného v linii přímé či v linii vedlejší, a to od sourozence, strýce, tety, synovce či neteře, manžela či manželky, snachy či zetě nebo tchána či tchyně, a nebo od osoby, s níž poplatník (tj. příjemce, obdarovaný) žil nejméně rok ve společně hospodařící domácnosti a společně s ní o domácnost pečoval či byl na takovou osobu odkázán výživou.

zpět

Jak probíhá zápis do katastru nemovitostí a jak dlouho to trvá?

Koupě nemovitosti na základě smlouvy se vkládá do katastru nemovitostí. Jedná se o správní řízení, které se zahajuje návrhem. Návrh na povolení vkladu přitom může podat kterýkoliv účastník smlouvy. Od 1.1.2013 je možné podat návrh na vklad jen na schváleném formuláři, který si můžete stáhnout na stránkách www.cuzk.cz. Účastníkem řízení o vkladu do katastru jsou pak účastníci smlouvy, kterou dochází k převodu nemovitosti. Pokud jde o dobu trvání řízení, stávající katastrální zákon nestanoví od 1.1.2014 pro délku vkladového řízení fakticky žádnou lhůtu. Většinou lze ale v České republice počítat s délkou řízení přibližně do jednoho až dvou měsíců. Kupující se přitom stává vlastníkem kupované nemovitosti zpětně ke dni podání návrhu na vklad.

zpět

Můžu si hypotéční úvěr odečíst od základu daně a v jaké výši?

Hypotéční úvěr nikoliv – odečítají se pouze úroky z úvěru zaplacené v daném zdaňovacím období. Podmínkou je pořízení nemovitosti za účelem rešení tzv. bytových potřeb. Za bytovou potřebu přitom zákon považuje i řešení bydlení rodinných příslušníků, takže jestliže např. rodiče pořizuji dítěti byt, je možné i tuto variantu zahrnout do tzv. bytových potřeb a úroky z příslušného hypotéčního úvěru je možné zohlednit v odečtu od daňového základu. Maximální výše úroků pro odečet od daňového základu je neměnná max. 300 000 Kč. Tuto skutečnost lze však využít až v roce přepsání vlastnického práva k nemovitosti, tj. z pravidla následující rok po kolaudaci.

zpět

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí? Jaká je sazba daně?

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je s účinností od 1.11.2016 (rozhodné je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva) dle zákona č. 254/2016 Sb. kupující. Ta činí 4 % z kupní hodnoty prodávané nemovitosti (základem pro výpočet je kupní cena bez DPH). Při prvním prodeji novostaveb budovaných naší společností se však za byty daň neplatí, na prodej se vztahuje ze zákona osvobození.

zpět

Co je to zástavní právo a kdy se zřizuje?

Zástavní právo je jednou z forem zajištění dluhů. Jeho podstata spočívá v tom, že není-li zajištěná pohledávka zaplacena, může věřitel nechat zastavenou věc prodat ve veřejné dražbě či jinak a z výtěžku dražby svou pohledávku uspokojit. Jedná se o nejpoužívanější formu zajištění hypotečních úvěrů. Pro zástavní právo je také typické, že zatěžuje věc (nejčastěji nemovitost) bez ohledu na to, kdo ji vlastní. Jinými slovy tedy platí, že vázne-li na nemovitosti zástavní právo, přechází toto zástavní právo na každého dalšího vlastníka nemovitosti a nebude-li zajištěný dluh uhrazen, může věřitel navrhnout prodej nemovitosti bez ohledu na to, zda ji vlastní dlužník či třetí osoba. Zástavní právo se nejčastěji zřizuje smlouvou, která se následně vkládá do katastru nemovitostí.

zpět

Co znamená věcné břemeno?

Věcná břemena (služebnosti) omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena jsou např. právo průchodu, průjezdu, čerpání vody, strpět vedení a provoz el. přípojky apod.

zpět

Co je tzv. „prohlášení vlastníka budovy“ ?

Prohlášením vlastníka budovy (§ 1166 občanského zákoníku) prohlašuje vlastník budovy, že v domě vymezuje jednotlivé bytové či nebytové jednotky. Součástí jednotky je pak i podíl jednotky ke společným částem budovy a k pozemku. Prohlášení vlastníka se vkládá do katastru nemovitostí.

zpět

Co je „společenství vlastníků jednotek“ a jak vzniká?

Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) je speciální typ právnické osoby, která se zakládá za účelem zajišťování správy (viz. ust. § 1194 a násl. NOZ). SVJ je třeba založit v domech, kde je alespoň pět jednotek, z nichž jsou alespoň tři ve vlastnictví různých osob. SVJ vzniká zápisem do veřejného rejstříku. SVJ lze založit více způsoby (zejména v rámci prohlášení vlastníka, případně následně notářským zápisem za souhlasu všech vlastníků jednotek v domě). Zvláštnost této právnické osoby spočívá v tom, že její způsobilost právně jednat je omezena zákonem v podstatě pouze na oblast správy domu (viz. ust. § 1195 občanského zákoníku. Členství v SVJ je striktně vázáno na vlastnictví jednotky (s nabytím vlastnictví automaticky vzniká, s pozbytím zaniká).

zpět

Jak vzniká členství, je dobrovolné nebo povinné?

Členství v SVJ je striktně vázáno na vlastnictví jednotky (s nabytím vlastnictví automaticky vzniká, s pozbytím zaniká).

zpět

Jaká je struktura společenství vlastníků jednotek?

Zákon určuje základní orgány SVJ, kterými jsou:
a) shromáždění vlastníků jednotek
b) statutární orgán - předseda či výbor, vlastní úprava záleží na stanovách SVJ. SVJ může mít o další orgány (např. orgány kontrolního typu).
Kontinuita správy domu.
Výhodou tohoto řešení je, že ihned po převodu jednotek je v domě zajištěn právní režim obdobný vztahům např. v družstvu a noví vlastníci jednotek mají zajištěno, že takto bude zajištěno pokračování správy domu, jeho účetnictví, rozhodování o společných věcech apod. a není proto nutno zakládat nové družstvo, nebo jinou formu právnické osoby, která by jednotky převedené do vlastnictví jménem všech vlastníků spravovala. Ze zákona by nemělo jít o podnikatelský subjekt.

zpět

Budou nainstalovány měřiče tepla, teplé vody a studené vody pro jednotlivé bytové jednotky?

Ano, ve všech našich bytových jednotkách automaticky instalujeme měřiče tepla, studené a teplé vody.

zpět

Co jsou to ubytovací jednotky?

Ubytovací jednotky (apartmány, studia) - jsou specifické jednotky, které nemají charakter standardního bytu, z důvodu například nižšího slunečního osvitu, vyšší hlučnosti nebo z důvodů funkčního určení pozemku podle územního plánu. Ubytovací jednotky jsou z právního hlediska nebytové jednotky. Jinak však splňují všechny parametry pro bydlení, obsahují koupelnu i kuchyňskou část jako byty. Významnou skutečností při koupi ubytovací jednotky podnikatelem - plátcem DPH, je možnost odpočtu daně z přidané hodnoty, v tomto případě 21%, pokud je jednotka využívána v rámci ekonomické činnosti. Ubytovací jednotka, oproti bytovým jednotkám, již není osvobozena od platby daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z kupní hodnoty (základem pro výpočet daně je kupní cena bez příslušné DPH).

zpět

Je možno mít v ubytovací jednotce trvalý pobyt?

Ano, je. Trvalý pobyt obyvatel je upraven v zákoně č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. Dle ustanovení § 10 odst. 1 tohoto zákona může mít trvalý pobyt občan v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Zvláštním právním předpisem je míněn stavební zákon. Určení stavby k danému účelu je dáno kolaudačním souhlasem. Z textu § 10 odst.1 zákona o evidenci obyvatel vyplývá, že pokud bude jednotka zkolaudována jako ubytovací jednotka, je možno se zde přihlásit k trvalému pobytu bez jakýchkoli omezení. V rámci zjednodušení jsou někdy v obchodních materiálech standardní byty a ubytovací jednotky nazývány jednotně jako byty. V uzavíraných smlouvách (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva) s klientem je kategorie vždy přesně specifikována.

zpět